ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า อุทัยลักษณ์ อมรเดชาพล

 • 5 ส.ค. 62 10:21:02

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า สุธาสินี จุ้งลก

 • 30 ก.ค 62 09:15:30

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพ์นภัส พานิชวัฒน์

 • 28 ก.ค 62 22:13:06

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า นางรอมล๊ะ แมฮะ

 • 12 ก.ค 62 07:43:44

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต. ไวภพ ขำภิบาล , นายเทพทินกร

 • 19 เม.ษ. 62 10:36:07

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ

 • 24 ส.ค. 61 09:48:08

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณัฐวุฒิ นิกรพันธ์

 • 14 ส.ค. 61 21:56:32

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า อนุสรณ์ โสภาคย์

 • 14 ส.ค. 61 13:05:59

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า ประยุทธ เสาเวียง

 • 14 ส.ค. 61 13:05:36

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า วารุณี เสาเวียง

 • 14 ส.ค. 61 13:05:12