ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า สิรณัฏฐ์ อาภัสรยศ

 • 14 ส.ค. 60 19:59:15

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า สุนีพร รอดชีพ และครอบครัว

 • 14 ส.ค. 60 19:46:40

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า นายสุภ์ชาต สะอิมิ

 • 14 ส.ค. 60 19:40:15

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า นายสุภ์ชาต สะอิมิ

 • 14 ส.ค. 60 19:35:57

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า นายบัญชา สายรอด

 • 14 ส.ค. 60 19:18:25

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า สิริพรรณ พรโสมภิญโญ

 • 14 ส.ค. 60 18:46:14

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิตรา สถาวร และครอบครัว

 • 14 ส.ค. 60 17:29:37

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า แก้ว พลอยเขียว

 • 14 ส.ค. 60 17:11:08

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า ชยพล เจียรธราวานิช

 • 14 ส.ค. 60 16:45:06

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า นายวสรรค์ จันทรมณี

 • 14 ส.ค. 60 16:22:33