น้ำพระทัย แม่ของแผ่นดิน

หลายต่อหลายข่าวที่มีการลอบทำร้ายผู้บริสุทธิ์จากผู้ก่อการร้าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่างเป็นที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง และจากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ เรื่องคุณครูกอบกุล รัญเสวะ อายุ 47 ปี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตือกอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ได้ จบชีวิตลงด้วยการรอบทำร้ายของผู้ก่อการร้ายในภาคใต้ ได้ ทราบถึงพระเนตรพระกรรณ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรอยู่แล้ว ได้ พระราชทานพวงหรีดและมีพระราชหัตเลขาทรงยกย่องว่าเป็นครูยอดกตัญญู โดยมีใจความว่า

“ วังไกลกังวล หัวหิน
วันที่ 26 มิถุนายน 2548
ถึงคุณแฉล้ม รัญเสวะ คุณแม่ของคุณครูกอบกุลฯ ผู้กล้าหาญ

ข้าพเจ้าได้ ทราบข่าวจากหนังสือพิมพิ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2548 ว่า นางสาวกอบกุล รัญเสวะ อายุ 47 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณแฉล้ม รัญเสวะ อยู่บ้านเลขที่ 251 อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ถูกยิงด้วยปืนขนาด 11 มิลลิเมตร ที่กลางหลัง 2 นัด และที่แขนขวาอีก 2 นัด นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางถนน ระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์กลับไปบ้าน ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียน 7 กิโลเมตร ในตอนพักกลางวันเพื่อป้อนข้าวคุณแม่ซึ่งเป็นอัมพาต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2548 ข้าพเจ้าได้ ทราบข่าวนี้ด้วยความสลดใจ และขอแสดงความเสียใจกับคุณแฉล้ม รัญเสวะ ที่ต้องสูญเสียบุตรสาวในคราวนี้ด้วย คุณครูกอบกุลฯ เป็นบุคคลที่สมควรได้ รับการยกย่อง เป็นแบบอย่างของครูที่ดี มีความกตัญญูต่อคุณแม่ผู้มีพระคุณ แต่ต้องมาถูกคนร้ายลอบสังหารอย่างทารุณ โดยไม่มีหนทางต่อสู้ คุณครูกอบกุลฯ เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นว่า ตนเองเป็นครูสตรี สร้างแต่คุณงามความดี ในการทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็ก ไม่เคยคิดร้ายต่อผู้ใด คงจะไม่มีใครมาทำร้าย แต่เหตุการณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่ ผู้ก่อการร้ายไม่เคยคำนึงถึงคุณงามความดีของบุคคลที่ทำงานเสียสละเพื่อสังคม เห็นชีวิตผู้บริสุทธิ์เหมือนผักปลาจะฆ่าเสียเมื่อไหร่ก็ได้

ข้าพเจ้าทราบดีว่า ครูที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ เสียสละ ทำงานเสี่ยงอันตรายตลอดเวลา เพื่อที่จะทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็ก ๆ ให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ การจากไปของคุณครูกอบกุล รัญเสวะ ครั้งนี้ นับเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของครอบครัวคุณแฉล้ม รัญเสวะ

ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมา ณ โอกาสนี้ และขอแจ้งให้ทราบว่า ถ้าแม้นมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าจะพอให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของคุณแฉล้ม เป็นการตอบแทนคุณงามความดีของคุณครูกอบกุลฯ ได้ บ้าง ก็ขอให้บอกไปให้ทราบ ข้าพเจ้าพร้อมจะให้การช่วยเหลือตลอดเวลา” ลงพระนามาภิไธย “สิริกิติ์”

ซึ่งในทุกๆวันเธอจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านในช่วงพักกลางวันเพื่อไปป้อนข้าวแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาต ซึ่งเป็นกิจวัตรที่เธอปฏิบัติเป็นประจำ แต่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 เวลา 11.00 น. ขณะที่คุณครูกอบกุล ได้ กลับบ้านเพื่อป้อนข้าวให้แม่ซึ่งกำลังนอนรอเธออยู่นั้น ระหว่างทางเธอได้ ถูกโจรก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลอบสังหารอย่างอำมหิตแต่ความดีที่เธอได้ ทำไม่สูญเปล่า

คุณครูกอบกุล ไม่ใช่ครูคนแรก และไม่ใช่ครูคนแรกและไม่ใช่ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนแรกที่ต้องเสียชีวิตเซ่นสังเวยความไร้สติ ยั้งคิดและขาดมนุษยธรรมของผู้ก่อการร้ายที่อ้างศาสนาทำลายล้างชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถได้ มีพระราชดำรัสต่อหน้าคณะบุคคล ประกอบด้วยคณะลูกเสือชาวบ้าน สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ สมาชิกราษฎร อาสาพัฒนาป้องกันตนเอง สมาชิกกองหนุนรักษาความมั่นคงของชาติ สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า สมาชิกอาสารักษาหมู่บ้าน ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ตอนหนึ่งว่า

“พวกเราคนไทยทั้งหลาย พลังทั้งหลายเหล่านี้ช่วยกันรักษากฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์ได้ โดยไม่ต้องถืออาวุธอะไรเลย เพื่อจะนำความสงบสุขคืนมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว ช่วยให้พี่น้องคนไทยผู้บริสุทธิ์ ได้ ประกอบสัมมาอาชีพ และมีชีวิตอยู่ในผื่นดินเกิดอย่างปลอดภัย

ถ้าทุกคนสามารถทำได้ เช่นนี้ รวมใจกัน รวมใจรวมหัวคิด รวมพลังกัน ประณามออกไปว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่เราอยู่เฉยไม่ได้ เพราะเป็นการกระทำที่เป็นผลร้ายอย่างยอดเยี่ยม ผลร้ายอย่าสาหัสแก่ประเทศชาติของเรา ซึ่งพวกท่านทั้งหลายได้ สาบานไว้แล้วว่าจะปกป้องประเทศชาติ ผลร้ายอย่างสาหัสแก่ประเทศชาติของเรา ซึ่งพวกท่านทั้งหลายได้ สาบานไว้แล้วว่าจะปกป้องประเทศชาติ ถ้าทุกคนได้ เช่นนี้ทุกหมู่บ้านก็จะอุ่นใจ เพราะเราต่างดูแลซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ข้าพเจ้าหวังให้ประเทศชาติของเรากลับเป็นดินแดนแห่งความสงบสุข และมีรอยยิ้มเหมือนแต่เก่าก่อน...”

ความสูญเสีย ความพลัดพราก จากสิ่งที่รัก ย่อมนำมาซึ่งความทุกข์โศกโดยเฉพาะคนเป็นพ่อแม่ที่ลูกต้องกลายเป็นเหยื่อ และเสียชีวิตสังเวยความอำมหิตของพวกที่มีจิตใจเหี้ยมโหดผิดมนุษย์ แต่ความทุกข์จากความสูญเสียของแต่ละครอบครัวคงไม่สามารถเทียบได้ แม้เพียงเศษเสี้ยวความทุกข์พระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไม่ว่าจะเป็น ไทยพุทธ ไทยมุสลิม หรือคนไทยที่นับถือศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาใด แต่ที่แน่ ๆ ทุกคนคือคนไทย คือลูกของแผ่นดินไทย

ข้อมูลจาก :หนังสือ พระราชินีของเรา เรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2548
พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
◊ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คําขวัญวันแม่ คําขวัญวันแม่
กลอนวันแม่ กลอนวันแม่
เรียงความวันแม่ เรียงความวันแม่
เพลงแม่ เพลงแม่
วันแม่ วันแม่
วันแม่ ดู รูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ คลิกรูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ
Valid XHTML 1.0 Transitional