การสังคมสงเคราะห์โดยไม่เลือกบุคคลและโอกาส


งานสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่จำกัดขอบเขตไม่ได้ จำกัดเวลาไม่ได้เป็นงานที่แทรกอยู่ทุกเรื่องทุกเวลาของชีวิต ความทุกข์ยากเกิดขึ้นแก่คนเราได้ในทุกวัยและไม่เลือกสถานการณ์ ไม่จำกัดว่าเป็นความทุข์ทางร่างกาย หรือจิตใจ จะมาจากโรคภัย อุบัติเหตุ ความยากจน หรือแม้แต่การประกอบอาชีพก็ได้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่อาณาประชาราษฏร์ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆมาเป็นเวลายาวนาน พระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์จึงมากมายสุดจะประมวลได้ครบถ้วน

สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเมตตาต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก โดยไม่เลือกว่าผู้นั้นจะเป็นชนชาติใด ศาสนาใด ภาษาใด เช่น กรณีนายจอบิ ชาวกระเหรี่ยง ที่เข้ามารับจ้างทำไร่ที่จังหวัดราชบุรี ถูกตั้งข้อหาฉกรรจ์ ว่ายิงปืนเข้าไปในรถนักเรียนที่บ้านคา จังหวัดราชบุรี และนักเรียนเสียชีวิต หลังจากถูกจองจำ เพื่อการพิจารณาสอบสวนนานกว่าสองปีแล้ว ปรากฏว่า นายจอบิมิได้เป็นผู้กระทำผิดแต่อย่างใด จึงได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2547 แต่ยังถูกกักอยู่ที่ห้องกักด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรอการส่งกลับ เพราะเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายเรื่อง ราวของนายจอบิได้สื่อมวลชนเสนอข่าวอย่างแพร่หลาย และได้รับความสงสารจากคนทั่วไป แม้แต่เครอบครัวของเด็กนักเรียนที่ถูกยิงตายก็ไปเยี่ยมถึงในคุก ตัวนายจอบิก็แสดงความอ่อนน้อมอย่างน่าสงสารระหว่างถูกกักอยู่ที่ด่าน นานจอบิซึ่งเคยเป็นคนที่แข็งแรงได้มีอาหารป่วยจนผ่ายผอม ขาลีบทั้งสองข้าง ไม่มีเรี่ยวแรงใกล้จะพิการ เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับนายจอบิเป็นคนไข้ในพระบรม ราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งพระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารและเสื้อผ้า ระหว่างรักษาตัว ทำให้อาหารป่วยของนายจอบิดีขึ้นอย่างรวดเร็ว พระมหากรุณาธิคุณในด้านมนุษยธรรมนั้นมากมายสุดจะพรรนา

ในเดือน กันยายน พ.ศ. 2547 ระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ทรงทราบว่ามีการก่อความไม่สงบในสามชายแดนภาคใต้ ทำให้ชาวสวนในจังหวัดเหล่านี้ ไม่สามารถจำหน่ายผลไม้ได้ ผลไม้เน่าเสียเกิดความเดือดร้อนเป็นอันมาก เพราะเป็นรายได้หลักอย่างเดียว ของชาวสวนบางรายในการดำรงชีพ โดยเฉพาะชาวสวนลองกองซึ่งกำลังออกผล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงหาทางช่วยเหลือแก้ไขโดยทันที มีพระราชเสาวนีย์ให้ข้าราชบริพาร ออกไปซื้อลองกองถึงสวนของชาวบ้าน โดยประสานงานกับหน่วยงานทหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ให้ราคาเท่ากับราคาลองกองชนิดคุณภาพดี ที่ชาวสวนต่างมีความยินดี และพยายามคัดลองกองคุณภาพดี ให้ต่อจากนั้นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าช่วยเหลือซื้อลองกองนำมาจำหน่ายที่กรุงเทพฯ โดยจัดทำเป็นโครงการเฉพาะกิจ ชื่อ "โครงการน้ำพระทัยสู่ 3 จังหวัดภาคใต้" หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ต่างช่วยกันประชาสัมพันธ์ ทำให้ลองกองจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการดังกล่าวจำหน่ายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของชาวสวนลองกองไปได้ส่วนหนึ่ง

ความไม่สงบในสามชายแดนภาคใต้ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จากการก่อการร้ายทั้งข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และราษฏร ผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่ง เป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อสูญเสียหัวหน้าครอบครัว หลายครอบครัวก็เดือดร้อน เพราะเคยมีรายได้จากผู้นำครอบครัวเหล่านี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้าง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง ขึ้นที่บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของราษฏร ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ดังกล่าวเป็นการด่วน เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2547 โดยมีแผนงานที่จะจัดสร้างบ้านพัก ให้แก่ราษฏรจำนวน 150 หลัง พร้อมพื้นที่ทำกิน ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนละ 2 ไร่ อีกทั้งยังมีฟาร์มตัวอย่าง อยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกัน เพื่อเป็นแหล่งจ้างงาน และฝึกสอนงานเกษตรกรรมแก่ราษฏร

เนื่องจากรา ษฏรที่เสียชีวิตไปนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ผู้ที่ต้องรับภาระดูแลครอบครัวต่อไป จึงมักเป็นภรรยาหรือมารดา ดังนั้น หมู่บ้านที่จังหวัด สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฏรแห่งนี้ จึงมีผู้เรียกชื่ออย่างไม่เป็นทางการ ในระยะแรกว่า "หมู่บ้านแม่ม่าย"

โครงการ นี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการ ทั้งทหาร ตำรวจและพลเรือนเป็นอย่างดี รวมทั้งมีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินร่วมสร้างบ้านพักให้แก่ผู้ประสบเคราะห์กรรม จึงช่วยให้การดำเนินโครงการ เป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถผ่อนคลายความเดือดร้อน และความทุกข์ของผู้สูญเสียได้มาก


ข้อมูลจาก www.belovedqueen.com
พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
◊ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คําขวัญวันแม่ คําขวัญวันแม่
กลอนวันแม่ กลอนวันแม่
เรียงความวันแม่ เรียงความวันแม่
เพลงแม่ เพลงแม่
วันแม่ วันแม่
วันแม่ ดู รูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ คลิกรูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ
Valid XHTML 1.0 Transitional