พรรณไม้พระราชทาน


ดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานชื่อไว้หลายชนิด ได้แก่ ดุสิตา อยู่ในวงศ์ LENTIBULARIACEAE เป็นไม้ล้มลุก กินแมลง อายุปีเดียว ขึ้นเป็นกอ สูง 10-20 เซ็นติเมตร ดอกสีม่วงเข้ม พบในประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามพื้นที่โล่งชุ่มชื้นในภาคอีสานตอนบน มณีเทวา อยู่ในวงศ์ ERIOCAULACEAE เป็นไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอคล้ายหญ้า สูง 2-6 เซ็นติเมตร ดอกสีขาวออกเป็นช่อ ลักษณะเป็นก้อนกลมที่ปลายยอด ขึ้นตามพื้นที่โล่งและชุ่มชื้นหรือชายป่าโปร่ง ในภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนบนของไทย

สร้อยสุวรรณา อยู่ในวงศ์ LENTIBULARIACEAE เป็นไม้ล้มลุก กินแมลง ขึ้นเป็นกอเล็ก ๆ สูง 10-15 เซ็นติเมตร ดอกสีเหลือง พบในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ ในประเทศไทยพบตามพื้นที่โล่งและชุ่มชื้นในภาคอีสานตอนบน

ทิพเกสร อยู่ในวงศ์ LENTIBULARIACEAE เป็นไม้ล้มลุก กินแมลง สูง 10-30 เซ็นติเมตร ลำต้นเล็กมาก มีใบเดี่ยวที่เปลี่ยนเป็นถุงสำหรับดักจับแมลงเป็นอาหาร ดอกสีม่วงอ่อนอมชมพู พบในประเทศอินเดีย ออสเตรเลียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามบริเวณพื้นที่โล่งชุ่มชื้นในภาคอีสานตอนบน

สรัส จันทร อยู่ในวงศ์ BURMANNIACEAE เป็นไม้ล้มลุก สูง 10-30 เซ็นติเมตร ลำต้นเล็กเรียวดอกสีชมพูถึงม่วงอ่อนอมฟ้า ส่วนปลายมีสีเหลืองหรือครีม ออกเป็นช่อที่ปลายยอด 1-3 ดอก พบตามบริเวณทุ่งหญ้าริมหนองน้ำ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำ

นิมมานรดี เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระราชทานชื่อไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพรรณไม้ที่บริเวณ โคกนกกะบาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เมื่อ พ.ศ. 2534 ออกดอกเป็นช่อยาว 12-15 เซ็นติเมตร ก้านดอกมีขนนุ่มสีเขียว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว มีขีดตามยาวสีแดงเข้มปลายกลับปากมีพื้นสีเหลืองเข้ม และแต้มสีแดงเข้มที่โคนกลีบ พบในอินเดียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ดอกไม้ อีกชนิดที่ควรกล่าวถึง คือ บังหลวงพันธุ์ดอกซ้อน ทรงป้อม สีชมพูเรียกว่า สัตตบงกช สีขาวเรียกว่า สัตตบุษย์ เป็นดอกไม้ที่สมเด้จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดมาก ทรงปักแจกันถวายพระด้วยพระองค์เองเป็นประจำ รับสั่งว่า "เป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดไม้ฝรั่งเทียบไม่ได้"


ข้อมูลจาก www.belovedqueen.com
พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี
◊ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คําขวัญวันแม่ คําขวัญวันแม่
กลอนวันแม่ กลอนวันแม่
เรียงความวันแม่ เรียงความวันแม่
เพลงแม่ เพลงแม่
วันแม่ วันแม่
วันแม่ ดู รูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ คลิกรูปวันแม่ การ์ดวันแม่ซึ้ง ๆ
Valid XHTML 1.0 Transitional